Caribbean Investigation and security Agency - Bedrijfsboodschap
           Caribbean Investigation and Security Agency   
 
 
WIE ZIJN WIJ?
 
Alhoewel onze rechtsstaat over het algemeen naar behoren functioneert, zijn er toch gebieden waar justitie door gebrek aan mankracht als ook gebrekkige wetgeving onvoldoende aandacht aan kan besteden. Caribbean Investigation and Security Agency is onder meer gespecialiseerd in het traceren van vermiste personen of goederen, fraudeonderzoeken en advisering op gebied van beveiliging.
 ONS HANDELSKENMERK.
 
Op een discrete, professionele en kwaliteitsvolle legale manier informatie inwinnen, analyseren en bewerken, en dit alles met behulp van moderne, digitale beeld- en communicatiemiddelen
 
 
ONDERZOEK:
 
Het onderzoek begint met een intake- of oriënterend gesprek met de opdrachtgever. Zodat wij van alle bestaande feiten en omstandigheden op de hoogte zijn. Deze feiten en omstandigheden worden indien nodig nog eens gecheckt
Wij maken een inschatting van de te verwachten kosten en werkzaamheden. De opdrachtgever ontvangt van ons een offerte. Indien deze akkoord gaat beginnen wij met het daadwerkelijke onderzoek, en maken we afspraken over hoe vaak en in welke vorm de opdrachtgever van het onderzoek op de hoogte wordt gehouden. Tevens worden de aan ons verstrekte bevoegdheden vastgelegd.
Het geheel wordt een plan van aanpak.


Dan gaan we rechercheren, oftewel informatie vergaren. Dat kan bestaan uit: informeren, observeren en interviewen.
Deze informatie ondergaat vervolgens nog eens een doublecheck en een analyse. Dat alles gebeurt zo discreet mogelijk en met het uitgangspunt van OBJECTIEVE WAARHEIDSVINDING. We stellen ons altijd onpartijdig op en gebruiken de minst zware onderzoeksmethodes
in verhouding tot het beoogde doel.

Mocht het onderzoek een onnodig groot risico met zich meebrengen voor de opdrachtgever of voor ons, dan zullen wij van het onderzoek afzien.

Nadat het onderzoek zo zorgvuldig mogelijk is uitgevoerd, overhandigen wij aan de opdrachtgever een rapport met daarin de conclusies en aanbevelingen. Tevens bevat dat rapport de signaleringen in bijgesloten constatering- en observatierapporten.
Met dit rapport kan de opdrachtgever passende maatregelen nemen of gerechtelijke stappen ondernemen.
 
Door onze gedegen opleiding, vervolmaking en jarenlange tactische ervaring worden de opdrachten snel en efficiënt afgehandeld.
Onmiddellijke beschikbaarheid en dit 24 uur per etmaal beschouwen wij als een statement, evenals het beroep kunnen doen op een netwerk van privédetectives die, steeds onder leiding van ons kantoor, op dezelfde logische en kwaliteitsvolle wijze werken
.
Wij hopen u daarom ook te mogen begroeten als klant van “Caribbean Investigation and Security Agency”


Wij zijn er voor u 24 uur per dag, 7 dagen in week beschikbaar en bereikbaar


                                              
                                                            Detectives-startpagina.nl        
                                                                Terrorisme-startpage                                       
                                                                 
                                                                       AT YOUR SERVICE   
                                 
                                            
                 
                                © Copyright 2012 Caribbean Investigation Agency